NSF H1:可用於偶然、技術上不可能完全避免與食品/藥物接觸的潤滑點的潤滑劑,被H1潤滑劑污染的食品的外
                  觀、氣味與味道必須不受影響,但接觸到食品/藥物的含量不得大於10ppm!!